LÄNKAR TILL NYTTIG INFORMATION

 

QUERCIA

 

TILL GODARE VIN

 

SENASTE NYTT

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


Arbetsmiljöverket

Här hittar Du Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljö- verkets Föreskrifter (AFS) och mycket mer.

Arbetslivsinstitutet

Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskaps- centrum för arbetslivsfrågor som bedriver forskning och utveckling kring hela arbetslivet på uppdrag av Näringsdepartementet. 

Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöforum arbetar för att stimulera ett bättre arbetsliv och bidra till trevligare, mer inspirerande och effektivare arbetsplatser.

Prevent

Prevent (f.d. Arbetarskyddsnämnden) är kunskaps- och utbildningsförmedlare inom arbetsmiljöområdet.

Huvudmän är SAF, LO och PTK

Rättsnätet

Rättsnätet presenterar Svensk Lagsamling. Alla gällande lagar, som publicerats i Svensk Författningssamling (SFS) och med förändringarna inarbetade.

SIS

Swedish Standards Institute -

Den svenska standardiseringsorganisationen.

EU-direktiv

Här kan man se och skriva ut de produktdirektiv som finns, samt se vilka Standards som är klara för resp. direktiv.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är den myndighet som ska bevara och vidareutveckla elsäkerheten, och arbeta för att förebygga skador på personer och egendom orsakade av elektricitet.

CEN Den Europeiska standardiseringsorganisationen
CENELEC Den Europeiska standardiseringsorganisationen för el-området
WSSN Den globala portalen för standardisering
ISO Global standardisering